ankieta

ANKIETA

Czy według Pana(i) osoby bezrobotne w wieku 50+ aktywnie szukają pracy?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć